Financiele steun Stichting Present

De impact van Present

“Een verwaarloosde leefomgeving is vrijwel altijd een symptoom van onderliggende problematiek. De situatie lijkt uitzichtloos, problemen stapelen zich op en niemand weet waar te beginnen. Present krijgt het voor elkaar om verschil te maken in deze situaties. Dat doet ze door met groepen vrijwilligers te werken aan korte intensieve projecten.” Dat is één van de conclusies van het Instituut van Publieke Waarden in haar rapport ‘Presenting: Present’ waarin de impact van Present wordt onderzocht. 

Het rapport concludeert dat Present projecten verdere escalatie van een situatie kunnen voorkomen, doordat zij aansluiten bij de meest zichtbare en praktische problemen. Dat schept ruimte voor de aanpak van andere problematiek. Hetgeen regelmatig leidt tot het voorkomen en verminderen van zorgkosten. “Present maakt daarmee het vrijwilligerswerk van de toekomst” is de slotconclusie van de onderzoekers.

Vrijwilligerswerk via Present: zinvol én effectief

Bij Present begint het allemaal bij het aanbod van de groep vrijwilligers. De agenda van de vrijwilliger en zijn of haar mogelijkheden staan centraal. Maar door de nauwe samenwerking van Present met professionele welzijns- en hulpverleningsinstanties hebben zij ook een goed zicht op de maatschappelijke problematiek – zelfs  achter gesloten voordeuren. Present koppelt het aanbod van hulpvragen van cliënten aan de vrijwilligers. Door  op deze manier samen te werken bereiken we de meest kwetsbare groepen van de samenleving.  En omdat Present projecten  organiseert die gebaseerd zijn op de interesses, kennis en kunde van de vrijwilligers, selecteren zij hulpvragen waarbij de inzet van de vrijwilliger zinvol én effectief is.

Financiële en praktische steun

Toelevering panelenindustrie steunt stichting Present financieel. Maar wil jij met jouw team, afdeling, kring, familie of vriendengroep praktisch “present zijn”? Ga naar de website van de lokale Present en meld je aan!Lees meer over het werk van Stichting Present op www.stichtingpresent.nl