Panelenindustrie Toelevering onderneemt op een maatschappelijk verantwoorde manier. Dit houdt in dat de bedrijfsvoering op sociaal gebied (People), op ecologisch gebied (Planet) en economisch gebied (Profit) op een verantwoorde manier wordt ingevuld.

People

We tonen onze maatschappelijke betrokkenheid onder andere door het steunen van goede doelen. Sinds 1 januari 2014 is Toelevering ambassadeur van Oxfam Novib om zo ondernemers in ontwikkelingslanden de kans te bieden een goede start te maken met een microkrediet. Daarnaast steunen we Stichting Homeplan om bij te dragen aan betere huisvesting voor de aller armsten. Ook wordt Stichting Waterpas ondersteund, om zoveel mogelijke scholen, wees- en ziekenhuizen in en rondom Mombasa van gratis schoon drinkwater te voorzien. Maar we steunen ook initiatieven in de buurt, zoals Stichting Present die opkomt voor mensen die hulp nodig hebben in je directe omgeving.

Planet

Verder zijn al onze producten zijn gecertificeerd en daarbij aantoonbaar afkomstig uit verantwoord beheerde bossen.

Profit

We werken zo veel mogelijk samen met mensen en bedrijven uit de regio, zodat we een onderdeel van en goed werkgever in de regio Heerenveen zijn.